tr | en
27
Ara
2018
Göç Aşaması - 1
Kategori: 

Kurum içerisindefarkındalık yaratılması ve üst yönetimin desteğinin sağlanması göç projesinin başarısının olmazsa olmazıdır.

Bu aşamada kullanıcıların eğitimi de planlanmalı ilk eğitimlere başlanmalıdır.

Göç projesi gerek zaman gerekse kaynak açısından planlanmalı bu planlama ile birlikte proje ekibi yetki ve sorumlulukları ile birlikte oluşturulmalıdır.

Planlama aşamasında mevcut lisansların durumu da değerlendirilmeli. Olabildiğince lisans süresi ile uyumlu bir zaman planı yapılmalıdır. 

İstemci ve sunucu sistemler için kuruma uygun dağıtım(lar) bu aşamada belirlenmelidir. Belirlemede dağıtımın yaygınlığı ve arkasındaki topluluk desteği yanısıra yerel destek konusu da özellikle değerlendirilmelidir.