tr | en
27
Ara
2018
Millî İşletim Sistemi - 3
Kategori: 

Üzerinden geçtiğimiz örneklerin bir kısmında deneyimler sonucunda gelinen diğer bir kısmında ise yönelinilen çözüm olarak gördüğümüz bu üçüncü yaklaşımda “Millî” kavramından vazgeçildiğini ve “Açık Kaynak İşletim Sistemi”ne geçildiğini görüyoruz.