tr | en
14
Şub
2018
Bilişim Teknolojileri Özdevinimi (IT Automation) nedir?
Yazar: Hazal Kaya   |   Kategori: Sistem Yönetimi
BT özdevinimi, altyapı özdevinimi olarak da geçer, BT sistemleri ile insan etkileşimini en aza indirmek için tekrarlanabilir talimatlar ve süreçler oluşturmada kullanılan yazılımlardır. Özdevinim yazılımı, bu talimatlar, araçlar ve çatılar çerçevesinde yapılması gerekeni insan müdahalesini minimum tutacak şekilde yapmak için çalışır.

Özdevinim, BT eniyileme (optimization) ve sayısal dönüşümün anahtarıdır. Modern, dinamik BT ortamları her zamankinden daha hızlı ölçeklenebilmelidir ve bunun gerçekleşmesi için BT özdevinimi hayati bir öneme sahiptir.

BT özdevinimi içeriği nedir?

Bir BT görevi var ise, teorik olarak, bu göreve bir miktar özdevinim uygulanabilir. Böylelikle özdevinim, ağ özdeviniminden altyapı ve bulut sağlamasına (provizyon) ve daha sonra uygulama dağıtımına ve yapılandırma yönetimine kadar herhangi bir şeyle bütünleşebilir ve bunlara uygulanabilir.

Özdevinim yetenekleri ve uygulamaları, konteynırler gibi belirli teknolojilere, DevOps gibi yöntemlere, bulut, güvenlik, test etme ve izleme/uyarı (monitoring/alerting) gibi daha geniş alanlara da genişletilebilir.

Özdevinim ne için iyi? Kesinlikle “her şey” için.

Peki, her şey için iyi olmayabilir (henüz), fakat, BT özdevinimi çalışanlarınızı sürekli olarak tekrar eden süreçleri tekrar tekrar yapmak mecburiyetinden kurtarır. Bu durumda, ekiplerin üretkenlikleri artar, hata yapma olasılıkları azalır, çalışanlar arasındaki işbirliği gelişir, ayrıca özdevinim ile kazandıkları zamanı güzel işler yapmak için değerlendirebilirler.

Sağlamak (Provisioning)

Provizyon tam anlamıyla, bare metal üzerindeki ya da özel (private), hibrit ya da genel bulut üzerindeki yükü azaltmakla ilgilidir. Sisteminizi çalıştırmak için, bir altyapıya ve dolayısıyla da bu altyapıyı oluşturmaya ihtiyacınız var. Bu yapı, önceden bir veri merkezindeki raflar, kutular, kablolar vs iken, şimdi (çoğunlukla) sanallaştırılmış yapılar, yazılım tabanlı veri merkezleri, ağlar ve depolama aygıtlarından sanal makinelere ve konteynırlara kadar her şeyi içerir.

Günümüzde yaptığımız işlerin çoğu yazılımla tanımlanabilir durumda, ve yazılıma geçiş mümkün olanın ölçeğini ve kapasitesini büyük ölçüde arttırdı.

Burada özdevinim devreye giriyor. Neden bu ortamları kurmak için kullanılacak şablonları el ile uygulayıp vakit kaybedelim? Kodlama sayesinde bu işi yapabileceğiniz bir şablonunuz zaten var. Neden halihazırda var olanlar üzerinde belirlenen kuralları uygulayan otomatik bir sistem oluşturmuyorsunuz?

İhtiyacınız olan, gelecekte ulaşmak istediğiniz durum için, halihazırda sahip olduğunuz şeylerden de tam olarak yararlanmak adına mevcut altyapınız ve yönetim araçlarınızla çalışan özdevinimle birlikte veri merkezinizdeki dağıtımlarınızı piyasaya sürün.

Otomatize edilmiş provizyon ile ilgili daha fazla bilgi alın: Ansible ve sağlamak

Yapılandırma Yönetimi

Uygulamaların tamamı aynı şekilde oluşturulmaz. Farklı ayarlar, farklı dosya sistemleri, farklı portlar, farklı kullanıcılar (listeyi çok daha fazla uzatabiliriz!) gibi farklı yapılandırmalar gerekli olabilir. Provizyon işlemini otomatik bir işlem haline getirdikten sonra bu kaynaklara ne yapmaları gerektiktiğini söyleyebilmelisiniz. Uygulama ortamınızın yapılandırma ayarlarını bir belgeye, tabloya, metin dosyasına veya bir e-posta iletisine kaydetmek, uygulamalarınızın tekrarlanabilirliğini sağlamaz ve sağlıklı bir uygulama ortamı elde etmenize yardımcı olmaz. Ve daha fazla sistem, daha fazla örnek, daha fazla karmaşıklık kazanırsanız, hangi sistemin hangi yapılandırmaya sahip olduğunun kaydını daha etkili bir şekilde tutmanız gerekir ki sistemlerinizi etkili bir şekilde yönetebilesiniz.

Bu amaçla, geliştiricilerin altyapıyı (bare metal, sanal ortamlar, bulut, konteynır vs) BT ekibinizdeki herkes tarafından kolaylıkla anlaşılacak bir şekilde tanımlamasına olanak sağlayan sağlam bir yapılandırma yönetimi çözümü gerekiyor. Sistem yönetiminde belirli bir amaç için oluşturulmuş betiklerin ve uygulamaların otomatikleştirilmesi işlemi ne kadar basit tutulursa, gerçekte yapılacak olan işi yapmak o kadar kolay olur.

Yapılandırma yönetimi ile ilgili daha fazla bilgi edinin: Ansible ve yapılandırma yönetimi

Orkestrasyon

Muhtemelen, tek bir makinede tek bir servis sağlamıyorsunuzdur. BT sisteminiz bundan biraz daha karmaşıktır. Bu durumda, birden fazla uygulamanın yönetimini ve hizmetini birden fazla veri merkezi ve altyapısıyla sağlamanız gereklidir. Ve evet, aynı zamanda genel, özel ve hibrit bulut dağıtımlarınız da olmalı.

Bir BT sisteminin karmaşıklığı arttıkça bileşenlerin yönetimi daha karmaşık hale gelebir. Birden çok otomatize edilmiş görevi ve yapılandırmalarını sistem veya makinelerde bir araya getirme ihtiyacı artar. Özetle orkestrasyon budur. Üstelik, orkestrasyon işlemlerini de sağlam özdevinim çözümleriyle kontrol edebilirisiniz. Bu şekilde her işinizi takip edebilir, birbirine bağlayabilir ve daha gelişmiş otonom sistemleri kolayca çalıştırabilirisiniz.

Otomatize edilmiş orkestrasyon ile ilgili daha fazla bilgi edinin: Ansible ve orkestrasyon

Uygulama Dağıtımı

Uygulama dağıtımınızda daha geleneksel bir yaklaşım izleyebilir ya da isterseniz modern beklentileri gerçekleştirmek için, sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım (CI / CD) yaklaşımlarını, geliştirme pipeline’larını kullanan sağlam, otomatize edilmiş sistemleri kullanabilirsiniz. Uygulama dağıtımının başarılı olması, özellikle deneme sürecinde, tamamen etkin bir dizi otomatize edilmiş temel görev ve yeteneklere bağlıdır. Özdevinim, kanıtlanmış, güvenilir ve kodlanmış bir biçimde commit ve derleme aşamasından dağıtımı test etme aşamasına geçmenize yardımcı olabilir.

BT otomasyonu, tüm BT personeliniz tarafından anlaşılabilir, yaygın, şeffaf bir yaklaşımla, uygulamalarınızı kesin bir şekilde dağıtmanıza, ihtiyaç duyduğunuz hizmetleri en baştan yapılandırmanıza ve uygulamalarınızı hazır bulundurmanızı sağlar.

Güvenlik ve Uyumluluk

Altyapınız genelinde otomatize edilmiş adımları kullanarak güvenlik ve uyum politikalarını tanımlayın, bunları uygulayın ve sorunları giderin. Güvenliği BT süreçleriniz içerisinde en ön plana taşıyın ve özdevinim yardımı ile karşılaşabileceğiniz sorunları belirleyip, önlemini alın (proaktif olun).

Standartlaştırılmış güvenlik süreçleri ve iş akışları olması daha kolay uyumluluk ve denetim demektir. Sistem üzerinde her şeyin nasıl yürütüldüğünü tam olarak bilirsiniz ve tutarlı olup olmadığını doğrulayabilirsiniz. Yeni uyumluluk gereksinimleri olduğunda BT sisteminize tutarlı olacak şekilde kolayca uygulanır.

Bu, işletme özdevinimi ile aynı mı?

Tam olarak değil. iş özdevinimi değişmekte. Eskiden, daha hızlı ve daha kolay izlenebilmeleri için iş süreçlerininin otomatize edilmesine (kayıt tutma gibi) odaklanılmıştı. Günümüzde işletmeler sayısal (dijital) aksaklıklarla uğraşmak zorunda kalıyor. Bu işletmelerin sayısal olarak dönüşüm sağlamasına yardımcı olan özdevinim stratejilerini benimsemeleri gerekir.

Örneğin, eskiden sigorta şirketleri için, kayıt tutma işlemlerinin otomatize edilmesi yeterli olabilmekteydi, Şimdi, işletme özdevinimi, sigortayı bizzat kendisi satmak için yeni fırsatlar geliştirmek üzerinde çalışır. Bu, modern yaklaşımları uygulama gelişimine iş süreçleriyle uyumlu hale getirmek ve sonrasında bu modelleri kolay bakım ve dağıtımın mümkün olabilmesi adına kodlamak için birlikte çalışan iş dünyası ve BT liderleri tarafından gerçekleştirilir.

Peki Ansible nedir?

BT özdeviniminin birçok ayrı kullanımı veya kullanım örneği vardır. BT özdeviniminin faydaları içerisindeki bilmemiz gereken son şey kullanım durumlarının birleştirilebilmesidir. Daha da iyisi, hepsi tek bir sistemde toplanabilir. Bu noktada Red Hat Ansible Özdevinimi devreye giriyor.

Ansible Özdevinimi, provizyon, yapılandırma, yönetim ve kurulumu otomatize etmek için kullanılan Red Hat yazılımlarıdır. Ansible, playbook, Ansible talimat ve özdevinim dili, kullanımı yoluyla bu faaliyetleri yürütür. Playbook ile uygulamak istediğiniz politikalar veya genel bir BT sürecinde izlenecek adımlar tanımlanabilir.

BT özdeviniminin geleceği

Geleceği bilmek, elbette, imkansızdır, fakat özdevinim için birtakım şeyleri görmeye başladık.

Kesinlikle daha büyük bir özerklik (otonomi) sağlanacak ve sonrasında bu sistemler daha zeki hale gelecektir. Bu sistemler, BT yazılım yığınının daha fazlasını kapsayacak hale gelecektir -- bare metalden ara katman (middleware) yazılımına, uygulamalara, güvenlik, bildirim, yük devretme ve doğrudan gözetimsiz kararlar alınmasına kadar giden bir özdevinim düşünün.

BT personeliniz uykurken otomatik olarak algılanan, raporlanan, düzeltilen, test edilen ve konuşlandırılmış bir güvenlik riski düşünün. Sisteminiz kendi kendini iyileştirebilir, saldırı olup olmadığını ve olduysa nerede olduğunu keşfetmek için doğru bilgileri toplayabilir, doğru kişilere haber verebilir ve tüm bunlar çalışma zamanında bir kayıp olmadan olur.

Gelecekten bahsetsek de, bazı şeylerin gerçekleştiğini bu belgeyi inceleyerek görebiliriz.

IT özdevinimi ile ilgili daha fazla bilgi alın:

BT sisteminizi otomatize etmek için gerekli bileşenler

Özdevinim

Yapılandırma, dağıtım ve yönetim süreçlerinizi tutarlı, hafif ve tekrarlanabilir hale getirmek için otomatize edin.
Red Hat Ansible Özdevinimi

Yönetim

Hibrit bulut ortamlarını yönetin ve birleştirin ve günlük görevleri otomatize ederk operasyonel verimliliği artırın.

Red Hat CloudForms


 


Yorum Ekle (giriş yapın)