tr | en
23
Eki
2013
Filr: Dropbox gibi hissettirir. Fort Knox gibi davranır.
Yazar: Hakan Kalyoncu   |   Kategori: Takım Çalışması ve Üretkenlik
Dosya senkronizasyonu, paylaşım ve barındırma servislerinin sayısı son yıllarda katlanarak artmış olsa da, bu servislerin çok azı kurumsal düzeyde bir güvenlik sağlayabilmekte ve buna ek olarak yönetimsel açıdan yeni yükleri de beraberinde getirmektedir. Kullanıcılarınızın bilgisayarlarında kişisel klasörlerinde zaten saklanmakta olan dosyaları neden bir başka yerde daha saklayıp senkronize etmeye çalışasınız ki? Tek ihtiyacınız, kullanıcılarınızın dosyalarına istedikleri zaman, istedikleri yerden kolayca ve güvenli bir şekilde erişmelerine olanak sağlamaktır. Novell Filr, dosyalarınızın kontrol ve güvenliğini gözardı etmek zorunda kalmadan her tür cihazdan mevcut dosyalarınıza erişim ve paylaşım olanağı sağladığı gibi, yeni dosya oluşturma olanağı da sunar.

Novell Filr’a Hızlı Bir Bakış:
Novell Filr dosya sunucularınızdaki dosyalarınıza güvenli şekilde mobil, masaüstü ve web ortamından erişim sağlar.

  • Güvenli: Dosya ve dosya erişim kontrolleri gittikleri, eriştikleri her yerde kullanıcılarınızı takip eder.
  • Akıllı: Novell Filr, mevcut bilişim altyapınızı kullanmanıza engel olmaz.
  • Popülerlik: Novell Filr kullanıcıları mutlu kılar. Kullanıcılarınıza onların istediği şekilde bir dosya erişimi sağlayarak onların kahramanı olabilirsiniz.

Kullanıcılar Onu İstiyor

Önceleri dosyalarınız, kurumunuzun güvenlik duvarının ardında ve BT ekibinizin kontrolünde güvenli biçimde saklanırdı. Ofis dışında çalışmak zorunda olan kullanıcılar dosyalarına erişebilmek için genellikle oldukça yavaş olan VPN bağlantıları kullanmak zorundaydı. Sonra mobil araçlar yaygınlaştı, bulut tabanlı dosya paylaşım servisleriyle bütünleşik mobil uygulamaların kullanımı arttı ve kullanıcılar istedikleri yerden dosyalarına çok hızlı erişilebileceğini gördüler ve bu durum çok hoşlarına gitti.

Daha sonra kullanıcılar bu erişim hızını işyeri ortamlarında da istemeye başladılar; Hatta bazıları BT kısıtlamalarının etrafından dolanarak dosyalarını kendi kontrollerindeki bulut tabanlı servislere taşıyorlar. Ne yazık ki, bu kullanıcı dostu servisler bazı ciddi olumsuzlukarı da beraberinde getirmektedir:

  • Bu servisler güvenlik ihlallerine maruz kalmışlardır.
  • Servis kesintileri sizin kontrolünüzün dışındadır; gerek duyulduğunda dosyalarınıza hiç erişememe riski olabilir.
  • Dosya erişimleri yavaş olabilir; verimsiz bir çalışma ortamına yol açar.
  • Dosyalarınızı mobil cihazlara da yollamak için kopyalamak zorundasınız.
  • Dosya sürümleri nedeniyle karışıklıkların çıkması olasıdır.
  • Mevcut yedekleme ve arşivleme süreçleriniz bu tür servisleri kapsamaz.

Bu olumsuzluklar ciddi sorun yaratabilecek potansiyele sahip olsa da, hepsinden daha önemli bir sebep BT ekiplerinin bulut tabanlı dosya servislerini benimsemesine engel olmaktadır. Uyumluluk kuralları.

Sağlık hizmetlerinde, kamu uygulamalarında ve diğer endüstrilerdeki düzenlemelerin getirdiği katı uyum kuralları BT ekiplerinin bulut çözümlerini benimsemesini daha da zorlaştırmaktadır. Bu durum her ne kadar kurumlar için riskli bir ortam oluştursa da, kullanıcıların bu servisleri kullanmasına engel olamamakta ve sonuçta kullanıcılar her türlü istediklerini almaktadırlar.

Çözüm Burada

Başkasına ait bulut servislerini yönetmeye ve kullanıcıları kontrol altında tutmaya çalışmak yerine, BT biriminizin rekabetçi bir çözüm önermeye ihtiyacı var. Novell Filr, mevcut dosyalarınız ve dosya sunucularınızla uyumlu çalışabilecek ilk ve tek kurumsal dosya erişimi çözümüdür. Novell Filr, BT ekibinizin bir zamanlar sahip olduğu kontrolü yeniden sağlarken, modern dosya erişiminin kolaylığını da beraberinde sunar. Her şeyden önce, Novell Filr mevcut bilişim altyapınızı kullandığından dosyalarınıza mobil erişim sağlamanın en maliyetsiz yoludur.

Filr, dosya ve verileri bulundukları yerde, mevcut bilişim altyapınızda kurulu olan ve ihtiyaçlarınızı düzenli olarak karşılayan güvenli bir dosya depolama ortamında tutmanıza olanak sağlarken, bu dosyaları her zaman ve her yerden erişilebilir kılar.

Novell Filr, kurumunuzun kullanmakta olduğu son kullanıcı cihazlarıyla dosya sunucularınız arasındaki bağlantı noktasıdır. Windows, Mac, iOS, Android için istemci uygulamaları ve/veya web erişimi sayesinde kullanıcılar dilediklerinde, istedikleri yerden dosyalarına erişebilirler.

Novell Filr son kullanıcı cihazlarınızın tümünü sunucularınıza bağlar.

Novell Filr, dizin sisteminizdeki mevcut dosya sistemi hak ve kotalarını olduğu gibi korur. Bu özellik onu en güvenli dosya erişim çözümü yapmanın yanında, kullanıcılara alışageldikleri bir arayüz sunmaktadır. Kullanıcılar kendi ana

klasörlerinde çalıştıklarından daha hızlı, efektif iş yapabilir, dosyaları güvenle oluşturabilir ve dosyalarının karışmasından asla endişelenmek zorunda kalmazlar. Novell Filr kullanıcılarını sadece mutlu etmekle kalmayıp, onların daha üretken çalışabilmelerine de olanak sağlar.

Novell Filr BT Biriminize Nasıl Faydalı Olur

Kurum çalışanlarınızı daha üretken kılmak güzel olabilir, fakat bunu BT ekibinizin işyükünü gereğinden fazla arttırmak pahasına yapmak kurumunuza arzu edilen faydayı tam olarak sağlamayacaktır. Novell Filr, BT ekibi de dahil kurumunuzun tamamına büyük faydalar sağlayacak eksiksiz bir çözümdür.

Kurulu Altyapınızı Kullanır

Novell Filr, kurulu durumdaki mevcut sunucularınız ve dizin sisteminizi kullanır. Bu da kullanıcılarınızı daha üretken kıldığı gibi kurumunuz için daha düşük satınalma maliyeti anlamına gelir.

Dosya erişimi ve kullanıcı oturumu açma koşulları gibi güvenlik süreçleriniz hiçbir değişikliğe gerek kalmaksızın Novell Filr ile entegre edilebilir. Dahası, yatırım yapmış olduğunuz yedekleme ve kurtarma sistemlerini de genişletmeye veya değiştirmeye gerek kalmayacaktır. Dosyalar başka bir konuma taşınmadığından, bu sistemler de olduğu gibi kullanılacaktır.

Hemen Çalışmaya Başlar

Novell Filr mevcut kurulu altyapınızla çalıştığından, kurulumu kolaydır. Novell Filr, hızlı kurulum sağlayan bir VMware sanal cihaz(virtual appliance) olarak gelir. Kullanıcılar dosyalarını taşımak zorunda kalmadığından, çok çabuk uyum gösterir ve hemen çalışabilirler. Novell Filr ve yönettiği dosyalar tüm cihazlarda aynı görüntüye sahip olduklarından, kullanıcıların uyum süreci çok hızlı olacaktır.

Paylaşımı  Politikalar Aracılığıyla Kontrol Eder

Novell Filr, kullanıcılarınızın dosyalarını kurum içinde olduğu gibi kurum dışından da erişilebilecek şekilde paylaşabilmelerine izin verir. Bu özellik firmanızın diğer kurumlarla çaışmasını çok daha verimli kılar. Ayrıca, bu paylaşımları denetleyebildiğinizden kurumunuzun hayati bilgileri güvenli olarak saklanmaya ve korunmaya devam eder.

Kullanıcılarınızın hangi dosya ve klasörleri kullanabileceklerini ve bunlara hangi özelliklere erişebileceğini kontrol edebilirsiniz. Örneğin, kullanıcılarınızın büyük çoğunluğu için, proje dosyalarını sadece kurum içi paylaşabilecek şekilde kısıtlarken, pazarlama biriminde yer alan kullanıcılarınızın el ilanlarını, reklamları ve kullanıcı dokümanlarını kurum dışı kullanıcıların erişimine açık şekilde paylaşmalarına izin verebilirsiniz. Veya finans biriminde yer alan kullanıcılarınıza kurum içi paylaşma yetkisi verirken, bu paylaşımı görebilen diğer kullanıcıların tekrar başkalarıyla paylaşmalarını engelleyebilirsiniz.

Novell Filr tarafından yönetilen her klasörde, her bir kullanıcı veya kullanıcı grubu için kurum içi, kurum dışı ya da genel erişime açık şekilde paylaşım yetkisi tanımlayabilirsiniz. Genel erişime açık paylaştığınız dosyaların linklerini kullanıcılarınız Web ya da Twitter’da paylaşarak insanların doğrudan dosyaya erişebilmelerini de sağlayabilir.

Mobil Cihazların Yönetimini Kolaylaştırır

Mobil cihazların yönetimiyle ilgili en önemli sorunların başında, kullanıcıların mobil cihazlar üzerinden dosyalara nasıl erişecekleri, bunları nasıl düzenleyecekleri ve paylaşacaklarını belirlemek gelir. Novell Filr, bu sorunu çözüm içerisinde giderdiğinden mobil cihazların yönetimini kolaylaştırır.

Farklı Sunucu Ortamlarında Çalışabilir

Novell Filr; Novell Open Enterprise Server ya da Windows sunucu ortamlarında çalışabilmektedir. Bunlara ek olarak, NetIQ eDirectory ya da Microsoft Active Directory gibi dizin servisleri ile entegre olabilmektedir.

Web Tabanlı Yönetim Paneli Sunar

BT ekibiniz bir web portalı üzerinden dosya kullanım ve paylaşımını izleyip kontrol edebilir ve Novell Filr’ı yönetebilir. İnternet erişimine sahip oldukları herhangi bir yerden bu web arayüzüne erişerek yönetimsel işleri gerçekleştirebilirler.

Neredeyse Herşeyle Bağlantı Kurabilir

Novell Filr, kullanıcılarına iPhone, iPad, Mac, Windows, Android uygulamaları ve web erişim arayüzü sayesinde tutarlı, kararlı bir kullanıcı deneyimi sağlar. Kullanıcılar dosyalarına dilediklerinde, istedikleri yerden ulaşabilirler. Çalışanların kendi özel cihazlarını işyerlerine getirmeleri çoğu zaman BT ekipleri için bir kabus yaratmakta iken, farklı platformda çalışamak üzere geliştirilen Novell Filr istemci uygulamaları, kullanıcıların dosyalarına erişimlerini kolaylaşır. Kullanıcılar kullanacakları cihazla uyumlu uygulamayı indirip kurdukları anda, dosyalarına güvenli bir erişim sağlayabilirler.

Novell Filr sayesinde dosyalarınız ait oldukları yerde, kendi kurumsal sunucularınız üzerinde kalmaya devam eder.

 

 


Yorum Ekle (giriş yapın)