tr | en
28
Oct
2013
Get ready for tomorrow from today with our cutting edge Mobile, Social and Cloud Solutions
Category: from YoreNet

Günümüzde sosyal medya, mobil ve bulut bilişim teknolojilerinin uyarlanması ile birlikte endüstrilerin dönüşmesi sürecini yaşarken, kurumlar bu teknolojilerin müşteri etkileşimi, yeni işbirlikleri ve rekabette üstünlük sağlama konularında sağladığı değeri giderek daha da artan bir şekilde gözlemlemekte. Bu teknolojiler birlikte kullanıldığında iş dünyasını ve toplumu devrimci bir yaklaşımla dönüştürürken, eski geleneksel iş modellerini yok ederek yeni liderler yaratmaktadır.

Bu bağlamda Gartner'ın öngörüsü ise şöyledir: "bu güçler iç içe geçerek modern bilgi işlemin kullanıcı-güdümlü ekosistemini yaratmaktadır. Birey güçlendirilmektedir. İnsanlar benzer işlevselliklere tüm "


Add Comment (please login)